امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2238 مناقصه - موسسه سازندگی بعثت کرمانشاه - عملیات خاکبرداری و ابنیه

2238 مناقصه - موسسه سازندگی بعثت کرمانشاه - عملیات خاکبرداری و ابنیه

مرحله اول

آگهي مناقصه عمومي

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك 20،

تلفن: 3-38255351-083 و دورنگار: 38255350-083

موضوع مناقصه: عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه کیلومتر 26 تا 44 (پروژه راه آهن کرمانشاه – خسروی) با برآورد اولیه حدود 60.000.000.000 ریال براساس

فهرست بهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1394

محل اجرای پروژه:  استان کرمانشاه- حدفاصل شهر کرمانشاه و اسلام آباد غرب، پروژه راه آهن کرمانشاه- خسروی       

مدت پیمان: یازده (11) ماه.

تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ دو میلیون (2،000،000) ریال به حساب شماره 2171360213 بانك ملت

شعبه چهار راه بسيج كرمانشاه با كد شعبه 24356 بنام واحد اجرايي بعثت (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت) در ساعت‌های اداری از تاریخ 22/06/96 تا

01/07/96 نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر

شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 11/07/96 اسناد مربوطه را تکمیل و در

پاکت لاک و مهر شده به نشانی مناقصه‌گذار تحویل و رسید دریافت دارند.

ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ 300،000،000 (سیصد ميليون ريال) و به صورت ضمانت‌نامه بانكي (به نام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) – بدون پیشوند و يا

پسوند) و يا واريز وجه نقد به شماره حساب قيد شده فوق (بنام واحد اجرايي بعثت).

- داشتن ماشین آلات و تجهیزات لازم (با توجه به احجام) با مالکیت پیمانکار و نیز اجرای کار مشابه جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.