امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2239 مزایده - شرکت کشت و صنعت حامیان فدک - فروش ذرت علوفه

2239 مزایده - شرکت کشت و صنعت حامیان فدک - فروش ذرت علوفه

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت حامیان فدک در نظر دارد ۶۰ هکتار از  ذرت علوفه ای خود را از طریق مزایده بفروش برساند.

متقاضیان حداکثر ظرف مدت چهار روز پس از زمان درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت در بسته به دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند.

جاده قدیم قم -پلیس راه حسن آباد-جاده چرمشهر-روستای آراد-شرکت کشت و صنعت حامیان فدک-

۰۲۱۵۶۲۳۹۵۷۰-۷۱