امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2239 مناقصه - اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران- روکش آسفالت

2239 مناقصه - اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران- روکش آسفالت

آگهي  مناقصه عمومي شماره15/96

نوبت اول

           اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران در نظر دارد پروژه‌هاي به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذار نمايد.

موضوع

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

 برآورد اوليه (ريال)

درزگيري، لكه گيري و روكش آسفالت محور هراز

000/000/500/2

459/876/999/58

عمليات لكه گيري آسفالت محورهاي احمد آباد- واوان- كمربندي تهران

533/669/819

657/390/393/16

لكه گيري  و روكش آسفالت محورهاي اتوبان ساوه – و وهن آباد

725/538/666

499/774/330/13

لكه گيري ، درزگيري و روكش آسفالت Sma محور قديم تهران - قم

542/767/130/3

121/377/538/90

درزگيري ، لكه گيري و روكش آسفالت محور تهران – فيروزكوه (تجديد مناقصه)

514/631/579/1

277/630/592/31

درزگيري ، لكه گيري و روكش آسفالت محور تهران – شمشك (تجديد مناقصه)

047/675/931

940/500/633/18

عملیات باقیمانده تقاطع غیر همسطح شهرک حمل و نقل تهران(تجديد مناقصه)

000/150/199/2

000/000/983/43

واجدين شرايط مي‌توانند از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد به سايت IETS.MPORG.IR  مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ثبت نام و دريافت اسناد : ساعت 16 مورخ  30/06/1396

آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما : ساعت 9 صبح مورخ 12/07/1396

تاريخ بازگشايي پاكت‌ها : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ  12/07/1396

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091 داخلي 316