امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - طبخ و توزیع غذای رستوران ها

2334 مناقصه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - طبخ و توزیع غذای رستوران ها

آگهی تجدید مناقصه

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد مناقصه‌ی عمومي دو مرحله‌اي طبخ و توزیع غذای رستوران‌های خود واقع در مجموعه‌های فردوسی و میرداماد به شماره فراخوان 200964010000025 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

سپرده شرکت در مناقصه به­ مبلغ 1.800.000.000 ریال بصورت ضمانت‌نامه بي قيد و شرط بانکي و يا رسید واریز وجه نقد به حساب اداره تدارکات بانک مرکزي ج.ا.ا.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 28/10/96

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 8/11/96

زمان و مکان بازگشایی پاکت­ها : ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 10/11/96 در تهران، بلوار میرداماد، پلاک 198.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف:

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نرسیده به چهار راه استانبول، کوچه بانک مرکزی، ساختمان بانک مرکزی، اداره دبیرخانه مرکزی و امور اسناد و تلفن 64464218 و 64464217

اطلاعات سامانه (ستاد) جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768