امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - طبخ و توزیع غذا

2334 مناقصه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - طبخ و توزیع غذا

فراخوان مناقصه دو مرحله‌ای

نوبت اول

دانشگاه صنعتی مالک اشتر در نظر دارد طبخ و توزیع غذای خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت خرید اوراق مناقصه از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا تاریخ 27/10/96، با ارائه معرفی‌نامه به نشانی بزرگراه شهید بابایی- لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دبیرخانه معاونت دانشجویی، مراجعه نمایند.

شماره تلفن‌های تماس: 22970246- 22936468