امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه -موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی -خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ

2334 مناقصه -موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی -خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره 93/96

نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید.

1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه: استان البرز –کرج-  حصارک – سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی . اتاق جلسات امور قراردادها و دبیرخانه‌ی کمیسیون معاملات می‌باشد.

2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

3-موضوع مناقصه: طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی

4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  000ر000ر75 ريال مي‌باشد.

       5- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از مورخ 20/10/96 روز چهارشنبه لغایت مورخ 07/11/96 روز شنبه می‌باشد.

6-مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات : از ساعت 9 صبح لغايت 16 بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري مورخ 07/11/96 روز شنبه می‌باشد.

7-زمان بازگشایی پاکت در مرحله‌ی اول مناقصه : مورخ  08/11/1396 روز یکشنبه ساعت 10:00 می‌باشد.

8-زمان بازگشایی پاکت در مرحله‌ی دوم مناقصه : مورخ 15/11/1396 روز یکشنبه ساعت  10:00 می‌باشد توجه: متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت  عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

9- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

10-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد.