امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران- تامین انواع PRELAM DESFIRE 4K

2334 مناقصه - شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران- تامین انواع PRELAM DESFIRE 4K

آگهي مناقصه عمومي

شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران در نظر دارد نسبت به تامين انواعPRELAM DESFIRE 4K مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت مي‌گردد با در دست داشتن معرفي‌نامه از تاريخ 20/10/1396 لغايت 30/10/1396 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني شركت واقع در كيلومتر 18 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) واحد تداركات مراجعه نمايند.

ضمنا آخرين روز تاريخ تحويل مدارك به شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران روز دوشنبه 02/11/1396 مي‌باشد.

تلفن : 44983374