امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی- احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده

2334 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی- احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله‌ای بروش فشرده

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله‌ای بروش فشرده به شرح ذیل از طریق آگهی عمومی اقدام نماید. لذا کلیه مناقصه‌گران واجد شرایط می‌توانند به دو شیوه ذیل اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه را دریافت نمایند:‌

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مدت اجرا (ماه)

مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه

رشته

قیمت اسناد (ریال)

احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب شهر مهاباد

26.527.586.538

18

1.326.400.000

رشته آب پایه 5 و بالاتر

 

1.000.000

 

محل تامین اعتبار: عمرانی و سایر منابع- سایر تبصره‌های قانونی و ابزارهای تامین منابع مالی

تضمین شرکت در مناقصه باید به یکی از صورت‌های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت «الف» به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم شود.

الف) رسید بانکی واریز به حساب جاری سیبا به شماره 2175160014008 بانک ملی ایران    ب)ضمانت‌نامه بانکی به نفع کارفرما

 

1)از تاریخ 23/10/1396 لغایت 28/10/1396با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی، اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه را از نشانی:‌ ارومیه- چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند. و برای کسب اطلاعات بیشتر در ارومیه با شماره 04431945375و 04431945371 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند.

2)واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی و دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه در بازه زمانی تعیین شده در بند یک از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه‌های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه‌گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز: 1-عنوان مناقصه 2-نام شرکت 3-مدیرعامل4-پست الکترونیکی 5- شماره تلفن، فکس، همراه 6- آدرس، در سایت اقدام و فیش واریزی در مهلت قانونی اعلام شده از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش، به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه‌گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه‌های احتمالی اسناد به عهده مناقصه‌گر خواهد بود. همچنین فیش‌های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه‌گران قرار نخواهد گرفت.

لازم بذکر است با توجه به برگزاری مناقصه بروش فشرده لازم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت لاک و مهر شده و مجزا از پاکت مناقصه لاک و مهر شده حاوی پاکات الف و ب و ج تحویل دفتر قراردادها گردد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 9:00 صبح مورخ 16/11/96 محل ارومیه، چهارراه مخابرات، شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی دفتر قراردادها می‌باشد. پس از ارزیابی کیفی پیشنهادهای واصله، پاکات پیشنهاد قیمت حائزین حداقل امتیاز ارزیابی کیفی راس ساعت 12:00 ظهر مورخ 16/11/96 در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می‌شود.  

انتشار نوبت اول:‌ 23/10/1396

انتشار نوبت دوم:‌ 25/10/1396

شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی (سهامی خاص)