امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار - تغییر بخشی از شبکه های برق فشار

2334 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار - تغییر بخشی از شبکه های برق فشار

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول 

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد تغییر بخشی از شبکه‌های برق فشار متوسط هوایی به زمینی  در سطح منطقه آزاد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید

موضوع مناقصه : تغییر بخشی از شبکه‌های برق فشار متوسط هوایی به زمینی

 نام دستگاه مناقصه‌گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی  چابهار .

نشانی دستگاه مناقصه‌گذار:  چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری –  صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 1

تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ25 /10/96لغایت 3 /11/96

آخرين مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت30/14 روز شنبه مورخ 14/11/96

محل دريافت وتحويل اسناد :

چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری –  صنعتی ساختمان اداری شماره 2 –واحد دبیرخانه

محل وتاریخ بازگشايي پيشنهادها : روز یکشنبه  مورخ  15/11/96 رأس ساعت  14:30 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان .

قیمت اسناد ونحوه واریز وجه : مبلغ  700,000 ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار .

مناقصه‌ گران باید  دارای  رتبه 4  در رشته برق  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را داشته باشند.

مناقصه­گران بایستی در تاريخ‌هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

 P  ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز  شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می‌باشد

ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 919,256,892 ريال (نهصد و نوزده میلیون و دویست و پنجاه شش هزار و هشصد و نود و دو ریال) که بایستی نقداً یا بصورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری-  صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌های: 35314314 -054 تماس حاصل فرمائيد.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار