امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مزایده - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار- فروش زمین‌های تجاری و مسکونی

2334 مزایده - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار- فروش زمین‌های تجاری و مسکونی

 آگهی مزایده

                                                                            نوبت اول                                                                     

سازمان منطقه آزاد تجاری  صنعتی چابهار در نظر دارد تعدادی از زمین‌های تجاری و مسکونی خود را واقع در پیکره‌های یکم و سوم، از طریق مزایده عمومی به شرط اجراء و تکمیل به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می‌آید.

ردیف

شماره قطعه

مساحت متر مربع

پیکره

کاربردی

زون

قیمت یایه هر مترمربع

به ریال

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مزاید5% قیمت پایه

1

قطعه زمین شماره 5-B

509.37

یکم تجاری

تجاری

6

27،400،000

697،836،900

2

قطعه زمین شماره 1-25

1935.76

یکم تجاری

تجاری

7

17،600،000

1،703،468،800

3

قطعه زمین شماره 2-25

1767.57

یکم تجاری

تجاری

7

17،600،000

1،555،461،600

4

قطعه زمین شماره 4-25

1352.91

یکم تجاری

تجاری

7

17،600،000

1،190،560،800

5

قطعه زمین 014-8

462.88

مسکونی

ویلایی

3

12،400،000

286،985،600

6

قطعه زمین 015-8

458.91

مسکونی

ویلایی

3

12،400،000

284،524،200

7

قطعه زمین 070-8

440.45

مسکونی

ویلایی

6

11،060،000

243،568،850

8

قطعه زمین 076-8

428.46

مسکونی

ویلایی

7

10،100،000

216،372،300

9

قطعه زمین 131-8

440.54

مسکونی

ویلایی

6

11،060،000

243،618،620

10

قطعه زمین 018-9AP

990.43

مسکونی

آپارتمانی

6

5،880،000

291،186،420

11

قطعه زمین 037-9AP

700

مسکونی

آپارتمانی

6

5،960،000

208،600،000

12

قطعه زمین 038-9AP

700

مسکونی

آپارتمانی

6

5،960،000

208،600،000

13

قطعه زمین 106-9AP

1019.52

مسکونی

آپارتمانی

5

6،520،000

332،363،520

14

قطعه زمین 112-9AP

831

مسکونی

آپارتمانی

5

6،640،000

275،892،000

 

 نشانی دستگاه مزایده گذار: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری  صنعتی چابهار

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : مبلغ 500,000 ریال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار

تاریخ دریافت اسناد و بازدید: از تاریخ 25/10/96 لغایت 2/11/96

آخرین مهلت تحویل اسناد : حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 14/11/96

محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 16/11/96 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت  ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد تجاری  صنعتی چابهار

محل دریافت و تحویل اسناد : چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه

مزایده‌گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاریخ اعلام شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

مزایده‌گران برای شرکت در مزایده بایستی 5% قیمت پایه کارشناسی بشرح جدول فوق برای هر مورد به تفکیک مبلغ درخواستی را به عنوان تضمین سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبا شماره 0106501370008 به نام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار واریز و یا معادل آن ضمانت‌نامه معتبر یانکی یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری  صنعتی چابهار تهیه و ارائه نمایند.

از کلیه مزایده‌گران دعوت می‌شود در صورت تمایل در روز بازگشایی پاکات در جلسه حضور بهم رسانند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35312296- 35312235-054 تماس حاصل فرمائید.

         سازمان منطقه آزاد تجاری  صنعتی چابهار