امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 فراخوان - اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی- تامین تجهیزات

2334 فراخوان - اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی- تامین تجهیزات

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و تائید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات، احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت 5 کیلووات اقدام نماید. بدین وسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌شود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی از ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 20/10/1396 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/10/1396 به نشانی اراک- خیابان قائم مقام –میدان مقاومت –اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا به آدرس http://up.persianscript.ir/do.php?filename=bcd4-sunpanel.docx مراجعه و مدارک مربوط را دریافت نمایند.

کلیه اسناد ارزیابی کیفی پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27/10/1396 در پاکت مهر و امضا شده به آدرس اراک- خیابان قائم مقام- میدان مقاومت- اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره پشتیبانی تحویل گردد. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصه‌گران انتشار یافته وکمیته امداد استان مرکزی پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آورد. ضمنا در قبال ارائه مدارک ارزیابی کیفی وجهی دریافت نخواهد شد .

اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی