امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2359 فراخوان - اداره كل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان- ارتقاء تامین خدمات

2359 فراخوان - اداره كل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان- ارتقاء تامین خدمات

آگهي فراخوان عمومي شناسایی متقاضي جهت واگذاري

اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه زاهدان

نوبت اول 

اداره كل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از اماكن تجاري فرودگاه بين‌المللی زاهدان در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين‌نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط به صورت دو بسته جداگانه به شرح ذیل به بخش خصوصي اقدام نمايد.

الف: بسته اول شامل رستوران و کافی شاپ، ردیف شماره1جدول ذیل

ب: بسته دوم شامل سایر موارد ردیف 2 جدول ذیل که به تفکیک متراژ و مبلغ تضمین ذکر گردیده است. بدينوسيله از كليه اشخاص واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي‌باشند، دعوت بعمل مي‌آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 2/12/96 ضمن واريز مبلغ500000 ريال به حساب شبا شماره 180100004001068404006338IRخزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا  بنام شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، با مراجعه به دبیرخانه اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

ردیف

موضوع فعالیت

موقعیت

متراژ

(مترمربع)

مبلغ ضمانتنامه

شرکت در فراخوان

 

اشخاص مجاز

شرکت در فراخوان

مدت زمان

قرارداد

1

رستوران و کافی شاپ

طبقه اول ترمینال داخلی

70

12.500.000ریال

حقوقی

سه سال

 

2

 

غرفه مواد غذایی

سالن ترانزیت

28

75.000.000 ریال

 

حقوقی

 

 

سه سال

 

غرفه بسته بندی بار همراه

ترمینال داخلی و خارجی

15

غرفه عطر و ادکلن

سالن ترانزیت

8

غرفه اسباب بازی و یا در صورت

تمایل صنایع دستی

سالن ترانزیت

15

 

ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می‌باشد.

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ12/12/96به فرودگاه زاهدان می‌باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) می‌بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي‌باشد.

مشخصات محل‌هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت :     www.zahedan.airport.ir

www.airport.ir    

اداره كل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان