امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2359 مناقصه - شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد- خرید و راه اندازی دستگاه ماشین سنگ زنی

2359 مناقصه - شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد- خرید و راه اندازی دستگاه ماشین سنگ زنی

آگهی تجدید مناقصه

ردیف

شماره

موضوع مناقصه

محل اجرا

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

برگزارکننده

آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات

1

496

تجدید اول

خريد، حمل، نصب و راه اندازي يك دستگاه ماشين سنگ زني مكانيز ريل به همراه لوازم يدكي 2 ساله و پنج ساله قطارشهري مشهد

استان خراسان رضوی – مشهد مقدس – محدوده خطوط ریلی درون شهری قطار شهری مشهد

150.000.000

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

96.11.25

96.12.06

 

نحوه خرید و تحویل اسناد: شرکت کنندگان می‌بایست نسبت به واریز مبلغ 300,000 ریال جهت خرید اسنادمناقصه به حساب شماره (400095000) شركت بهره‌برداري قطارشهري مشهد نزد بانك تجارت شعبه مركزي مشهد اقدام و نسبت به تکمیل و تحویل مدارک مورد نیاز اسناد مناقصه اقدام نمایند .

 برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.metro.mashhad.ir و www.ets.mashhad.ir مراجعه نمایید.

ثبت نام کلیه مناقصه گران در سامانه vendor.mashhad.ir  الزامی می‌باشد.

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد