امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2395 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید دستگاه GAS ANALYZER

2395 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید دستگاه GAS ANALYZER

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم 

RHP-7302514131–T04درخواست شماره:

موضوع آگهي: خرید دستگاه GAS ANALYZER

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس