امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2438 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس- اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در معادن

2438 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس- اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در معادن

 آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دو مرحله‌ای

شماره 3/97

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به 3000 متر پیشروی در معادن پروده یک

محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 30/3/97

آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 10/4/97

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 10/4/97 رأس ساعت 19

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می‌توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا
تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.