امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2439 مناقصه - شرکت زغال سنگ پروده طبس - اصلاحیه

2439 مناقصه - شرکت زغال سنگ پروده طبس - اصلاحیه

آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی تجدیدی دو مرحله‌ای

شماره 2/97

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری، تلفن تماس: 5-32824551-056

موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132 و پستهای فرعی و اصلی برق

محل انجام موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و هشتاد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 30/3/97

آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 10/4/97

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 10/4/97 رأس ساعت 18:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.