امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2439 مزایده - شهرداری آزادشهر - واگذاری جایگاه CNG

2439 مزایده - شهرداری آزادشهر - واگذاری جایگاه CNG

آگهی مزایده کتبی

نوبت اول

شهرداری آزادشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 118 مورخه 03/03/97 شورای محترم اسلامی شهر آزادشهر جایگاه GNG شماره 1 و 2 را جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یک سال شمسی واگذار نماید. (متقاضیان واجد می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری آزادشهر مراجعه نمایند.)

1-متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک لازم نسبت به دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه و یا از طریق مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری آزادشهر به آدرس: www.Azadshahr.ir جهت طی مراحل قانونی برای شرکت در مزایده اقدامات لازم را معمول نمایند.

2-متقاضیان می‌بایست قبل از شرکت در مزایده کتبی از محل مذکور بازدید به عمل آورند.

3-در صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم از اجاره بهره برداری منصرف شوند سپرده‌های آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-شهرداری در رد یا قبولی یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

5-قیمت پایه جایگاه:

ردیف

شرح

قیمت پایه

5 % سپرده

شماره حساب سپرده

1

CNG شماره یک

350.000.000

210.000.000

16943013695.03

2

CNG شماره دو

270.000.000

162.000.000

16943013695.03

 

6-شرکت کنندگان می‌بایستی مبلغ سپرده ذکر شده در جدول بالا را بصورت نقد به حساب سپرده مذکور بنام شهرداری آزادشهر نزد بانک سپه شعبه شهید بهشتی آزادشهر واریز و یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه نمایند.

7-شرکت کنندگان می‌بایستی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 10/04/97 نسبت به ارائه مدارک در سه پاکت سربسته که پاکت الف: حاوی اسناد و مدارک و تاییدیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پاکت ب: اصل فیش سپرده و پاکت ج: حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود اقدام نمایند.

8-جلسه کمیسیون عالی معاملاتی روز دوشنبه مورخه 11/04/97 ساعت 12 در محل شهرداری آزادشهر تشکیل و برنده مزایده اعلام خواهد شد.

9-به پیشنهادات مشروط، مخدوش و مبهم به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-کلیه هزینه‌های تعمیرات در طول بهره برداری و اورهال در اتمام قرارداد بعهده بهره بردار خواهد بود.

11-پیشنهاد دهندگان باید شرایط آگهی را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از مفاد آن، نسبت به تکمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ سپرده اقدام و مدارک درخواستی را بطور کامل ارائه نمایند.

12-آیین‌نامه مالی شهرداریها نیز حاکم بر مزایده می‌باشد.

13-پرداخت هزینه چاپ آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

انتشار مرحله اول:‌ پنجشنبه 24/03/97

انتشار مرحله دوم: پنجشنبه 31/03/97

شهرام سعیدی- شهردار آزادشهر