امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مزایده - شرکت برق منطقه‌ای خراسان - فروش کالای مازاد

2170 مزایده - شرکت برق منطقه‌ای خراسان - فروش کالای مازاد

 ((لطفاً وسایل برقی را بر اساس نیاز و با توجه به رتبه انرژی خریداری و استفاده نماییم))

«آگهی مزایده عمومی »

نوبت اول

1 – مزایده‌گزار: شرکت برق منطقه‌ای خراسان

2 - موضوع مزایده : فروش کالای مازاد به شرح مندرج در جدول ذیل مستقر در مکانهای مختلف  

شماره مزایده

شماره فراخوان سامانه

شرح

مقدار

قیمت پایه

( ریال )

مبلغ تضمین

( ریال )

محل بازدید

ن/14/96

100961123000013

فروش انواع خودرو های اسقاط

11 دستگاه

594،000،000

29،700،000

انبار شرکت برق - آب و برق

ن/15/96

100961123000014

فروش انواع کابل مس و آلومینیومی مستعمل

10   تن

410،000،000

20،500،000

ن/16/96

100961123000015

فروش انواع گاو صندوق مستعمل

6   عدد

17،000،000

850،000

ن/17/96

100961123000016

فروش اطاق کمپرسور

یک دستگاه

45،600،000

2،280،000

ن/18/96

100961123000017

فروش دکل جراثقال وینچ دار

یک دستگاه

103،700،000

5،185،000

ن/19/96

100961123000018

فروش انواع باتری مستعمل

500 دستگاه

202،500،000

10،125،000

ن/20/96

100961123000019

فروش بشکه خالی 220 لیتری روغن-مستعمل

400 عدد

18،000،000

900،000

ن/21/96

100961123000020

فروش انواع لوازم کامپیوتر و لوازم جانبی - مستعمل

22 قلم

33،925،000

1،696،250

ن/22/96

100961123000021

فروش RTU ( واحد پایانه راه دور )

یک دستگاه

8،000،000

400،000

ن/23/96

100961123000022

فروش تراکتور با بیل مکانیکی  - مستعمل

یک دستگاه

140،000،000

7،000،000

محوطه شرکت برق

ن/24/96

100961123000023

فروش کانتینر 6 متری مستعمل

یک دستگاه

20،000،000

1،000،000

ن/25/96

100961123000024

فروش انواع آهن آلات ساخته شده و غیره - مستعمل

یک تن

6،500،000

325،000

ن/26/96

100961123000025

FTB 500   مدل PMD فروش تستر-

یک دستگاه

980،000،000

49،000،000

توجه ویژه : مزایده ثبت شده در جدول زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.

3 - تاریخ دریافت اسناد مزایده: در ساعات اداری روز شنبه مورخ 3/4/1396 لغایت دوشنبه 12/4/1396 ، از طریق سایت ستاد ایران

توضـیح 1) بازدید از اموال موضوع مزایده در روز شنبه مورخ 17/04/1396 الی دوشنبه 19/4/1396 با اخذ معرفینامه کتبی از مجری طرح فروش کالاهای مازاد امکان پذیر

می‌باشد .

4 - نوع تضمین شرکت در مزایده فقط به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی می‌باشد .

5 – تاریخ، محل تحویل و بازگشایی پاکات مزایده:

1-5) تاریخ تحویل : حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 21/4/1396 و با ارائه تصویر کارت ملی متقاضی حقیقی و معرفی‌نامه با امضای مجاز مقام مسئول

شرکت برای متقاضی حقوقی

2-5) محل تحویل : پيشنهاد دهنده موظف است ، علاوه بر ثبت پیشنهاد در سایت ستاد ایران، پاکات را به صورت فیزیکی در دبیرخانه شرکت به آدرس: استان خراسان

رضوی - مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد –  بعد از پل پرتوی –  نرسیده به دو راهی شاندیز و طرقبه – سمت راست –  شرکت برق منطقه‌ای خراسان، ثبت و پاکات را

به دفتر مجری طرح فروش کالاهای مازاد (طبقه دوم– اتاق 209 – تلفن 36103622 – 051 فاکس 36103089 – همرا ه 09155790287) تحویل نمایند .  

3-5) تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9 الی12 روز یکشنبه مورخ 25/4/1396

کلیه شرایط و جزئیات مزایده در اسناد و مدارک مزایده و تصاویر آن در پایگاه اطلاع رسانی مزایده  شرکت برق منطقه‌ای خراسان درج گردیده است .

پایگاه اطلاع رسانی مزایده  شرکت برق منطقه‌ای خراسان

Web  Site: WWW.KREC. ir/sale

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت توانیر

http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

http://iets.mporg.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir

 روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان