امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب مشهد - خرید کنتور

2170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب مشهد - خرید کنتور

((آگهی مناقصات عمومی یک مرحله‌ای))

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی کالاهای مشروحه ذیل را خریداری نماید .

ردیف

موضوع

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ريال

استاندارد تولید

نوع تضمین شرکت در مناقصه

1

خرید 12500 عدد کنتور 2/1 مولتی جت خشک

463.250.000

ISO 4064 ,OIMLR49, DIN50930

1.واریز نقدی به حساب جاري شماره 100050005 بانكی پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2. ضمانتنامه بانکی

3.اوراق مشارکت 

4.چک تضمین شده بانکی

2

خرید دستگاه آیون کروماتوگراف، اتوسمپلر،کامپیوتر و مانیتور جمعاً به تعداد 4 دستگاه

231.000.000

ISO17025

3

خرید لوارم و تجهبرات کامپیوتری شامل کیس، مانیتور ،چاپگر، رادیو آنتن موس، صفحه کلید، کابل شبکه، پاور و ...جمعا به مقدار 1227 عدد

120.000.000

--------------------


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد

محل تأمین اعتبار: درآمدهای اختصاصی کارفرما 

 تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی لغایت 1/4/96 یا سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir و در صورت ابهام با شماره 7008125-0513 تماس حاصل نمائید.

تاریخ تحویل اسناد مناقصه ردیف سه: ساعت 20/14 مورخ11/4/1396و بازگشایی آن مورخ 12/4/1396 می‌باشد

 تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی ردیف یک و دو: ساعت 20/13 مورخ 15/4/1396

محل تسلیم پاکات: مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد.

مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

هریک از مناقصات فوق به صورت جداگانه برگزار می‌شود. (ردیف یک و دو با ارزیابی کیفی و بصورت تجدید می‌باشند)

پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه‌گران واجد شرایط جدول فوق، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد  مناقصه و ...) کتباً به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.

1هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می‌باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد