امروز    جمعه , 28-مهر-1396   Friday , 20-October-2017  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس- ترانس جریان

2170 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس- ترانس جریان

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHP-7302509522 –T20درخواست شماره: 

موضوع آگهي: ترانس جریان

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس