امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مزایده - شرکت مدیریت املاک ایران - املاک مازاد

2170 مزایده - شرکت مدیریت املاک ایران - املاک مازاد

 آگهی مزایده 7/96

نوبت دوم

شرکت مدیریت املاک ایران درنظردارد املاک مازاد بر نیاز خود را در مدیریت مخابرات منطقه گیلان، به شرح ذیل ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند.متقاضیان

می‌توانند

درساعات اداری با مراجعه به واحد قراردادهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان واقع در رشت – گلسار – ساختمان مرکزی –طبقه سوم و یا به سایت مندرج در ذیل

نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند.

فروش اسناد مزايده  از تاريخ  نشر آگهي  تا روز شنبه مورخ  10/04/1396 ساعت 15

تحویل اسناد مزايده خريداري شده  تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 20/04/1396

 بازگشایی  پاكتهاي رسيده روز چهارشنبه مورخ 21/04/1396 راس  ساعت 14 می‌باشد.

سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمیني و یا ضمانتنامه بانکی دروجه شرکت مخابرات ایران می‌باشد.

متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده می بایستی مبلغ 200.000 ریال به حساب 0102521606005 نزدبانک صادرات به نام مدیریت مخابرات منطقه گیلان واریز و فیش

واریزی را بپیوست فرم درخواست خرید اسناد مزایده ارائه نمایند .

-نحوه دریافت ثمن معامله و شرائط جهت تنظیم مبایعه نامه

نقدی (پیش پرداخت)80%

زمان تحویل ملک  10%

مابقی مبلغ  (تنظیم سند) 10%

 

 

رديف

آدرس ملك

پلاك ثبتي

مساحت اعيان

( مترمربع)

مساحت عرصه

( مترمربع)

قيمت  كارشناسي به ريال

توضیحات

1

ساختمان خیابان فیاض لاهیجان

307/19

170

292

3.600.000.000

شهرستان لاهیجان – خیابان فیاض –    کوچه فیاض 12 – کوچه شهید خدادادی

2

نقلیه جدید مخابرات

فرعی

83/61/35/93

2215

7/76141

260.000.000.000

نقلیه مخابرات واقع در جاده انزلی

3

ساختمان مخابرات واقع در سبزه میدان

2132،2133

22/2476

567

124.750.000.000

رشت- سبزه میدان

4

زمین رحیم آباد

100 فرعی

از 164 اصلی

ندارد

1394

16.500.000.000

شهرستان رودسر – رحیم آباد – جنب منبع آب

 

5

زمین جنب مرکز  مخابرات  لنگرود

7/12

ندارد

2312

27.744.000.000

لنگرود - خيابان شهيدمدرس (جاده چمخاله )

6

ساختمان اداری  مخابرات لشت نشاء

351/5-1/4-1/5-348/5-349/5-350/5

513

669

6.690.000.000

لشت نشاء –قريه اسطلك

7

اداره مخابرات قدیم ماسال

29

86/776

12/979

37.573.200.000

ماسال قريه چلمه سرا

8

خانه سازمانی پیر سرا

1050

912

85/288

18.000.000.000

رشت پيرسراي بخش 2 شهري رشت

9

نقلیه قدیم

708/707

1683

5544

270.000.000.000

رشت چهارراه گلسار روبروي فرمانداري خيابان مكتب نرجس-بلاك 13151/41639

 املاک موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی بوده و هر گونه ادعا بعدی از سوی متقاضی از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33132370 و 33132330 ودورنویس 33132325 با کد 013 تماس حاصل فرمائید.

سایت اینترنتی: http://IETS.MPORG.IR  WWW.TCI.IR ,    WWW.TCG.IR   

شرکت مدیریت املاک ایران (سامان سازه غدیر) –تدارکات مدیریت مخابرات منطقه گیلان