امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مزایده - اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران- واگذاری نصب بنر

2170 مزایده - اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران- واگذاری نصب بنر

آگهي مزايده عمومي شماره 3/96

نوبت دوم

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد تابلوها و غرفه‌های به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.

رديف

موضوع

سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

واگذاري نصب بنر و بهره برداري از 2 دستگاه تابلوي تبليغاتي محورآزاد راه تهران– كرج روبروي ورودي شهرك پژوهش

364.435.200

2

واگذاري ساخت، نصب بنر و بهره برداري از 16 دستگاه تابلوي تبليغاتي محورآزاد راه تهران– قم (بعد از پل فرودگاه) محور رفت

559.772.467

3

واگذاري بهره برداري از غرفه عرضه كيف و كفش به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي

121.500.000

4

واگذاري بهره برداري از غرفه لوازم جانبي موبايل و رايانه به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي

121.500.000

5

واگذاري غرفه حمل و نقلي در پايانه حمل و نقل كالاي تهران به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلی 

243.000.000

    واجدين شرايط مي‌توانند از تاريخ درج آگهي به سايت IETS.MPORG.IR مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ثبت نام و دريافت اسناد : ساعت 16 مورخ 03/04/1396

آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما : ساعت 9 صبح مورخ12 /04/1396

تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 12/04/1396

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091 داخلي 216