امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه بازار سرمایه 2239،خدمات ارزشمند پست بانک در روستاها

2239،خدمات ارزشمند پست بانک در روستاها

خدمات ارزشمند پست بانک در روستاها

سالاری استاندار بوشهر در نشست مشترک با صباغی، عضو هیأت مدیره پست بانک ایران با تأکید بر توسعه اشتغال روستایی اظهارداشت: خدمات پست بانک ایران در روستا‌ها بسیار مهم و ارزشمند است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، وی ضمن بیان این مطلب گفت: ایجاد اشتغال در روستا‌ها موجب توسعه عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده و باید با طرح‌های مختلف زمینه ایجاد شغل در روستاهای مستعد را فراهم سازیم.

صباغی نیز در ادامه با اشاره به افتتاح طرح‌های مختلف خدمات بانکی درسطح استان بوشهر به ارزش 150میلیارد و تأکید بر سرمایه‌گذاری پست بانک در حوزه ارتباطات اظهارداشت: در راستای ایجاد اشتغال و نیاز سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات، پست‌بانک به‌عنوان بانک تخصصی حوزه ICT کشور معرفی تعیین شده است.

وی افزود: بخش دیگری از کار پست بانک تأمین مالی ایجاد زیرساخت‌های اینترنتی در 28هزار روستای کشور است که این کار را به خوبی انجام می‌دهد.