امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه بازار سرمایه 2170،پرداخت ۵۷ هزار میلیارد تومان وام در دو ماه

2170،پرداخت ۵۷ هزار میلیارد تومان وام در دو ماه

پرداخت ۵۷ هزار میلیارد تومان وام در دو ماه

شبکه بانکی طی دو ماه ابتدایی امسال نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که با رشد حدود 16.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، تازه‌‌ترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۶۷۹ هزار فقره وام بین بخش‌های اقتصادی توزیع شده که در مجموع رقمی نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد، تسهیلات پرداختی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با همین دوره در سال قبل افزایش دارد.

با توجه به این‌که پرداخت منابع برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در اولویت شبکه بانکی قرار دارد، آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم بخش‌های اقتصادی از سرمایه در گردش حدود ۳۸هزارو۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع 67.8 درصد کل تسهیلات ۵۷ هزار میلیاردی پرداخت شده در دو ماه ابتدایی امسال را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که سرمایه در گردش اختصاص یافته به بخش‌های اقتصادی در قیاس با دو ماه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱۹ درصد معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

در بین حوزه‌های اقتصادی صنعت و معدن با دریافت 18.7 هزار میلیارد تومان بالا‌ترین سهم را در بین بخش‌های مختلف دارد که حدود ۱۸۷هزارو۵۰۰ فقره تسهیلات بوده است. از این رقم ۱۶هزارو۴۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش صنعت و معدن پرداخت شده که در مجموع 42.6درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد. تزریق نقدینگی به این بخش تا مرز ۸۸ درصد از منابع ۱۶ هزار میلیاردی صنعت و معدن بوده است.

اما کشاورزی حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات کل پرداختی را برای ۱۲۴هزار فقره از آن خود کرده است. سهم تأمین سرمایه در گردش پس از تسهیلات کشاورزی به ۷۱ درصد و معادل ۳۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در حوزه مسکن و ساختمان حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۸۴۰۰۰ فقره پرداخت شده است که از این رقم ۲۲ درصد معادل ۹۶۰میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش و تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید مسکن هزینه شد.

در حوزه بازرگانی نیز ۶۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به تأمین سرمایه در گردش خواهد بود. همچنین خدمات در صدر دریافت تسهیلات بانکی با حدود ۲۳هزار میلیارد تومان قرار دارد که ۱۳هزار میلیارد تومان معادل ۵۶ درصد برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.

پرداخت تسهیلات بانکی در دو ماه اول سال جاری در حالی رخ می‌دهد که هر چند تا نیمی و حتی بیش‌تر از ۵۰ درصد مجموع ۳۷ هزار میلیارد پرداخت شده می‌تواند متعلق به تمدید سال‌های قبل باشد، اما به هر صورت عدم رعایت حدود پرداختی از سوی بانک‌ها خود می‌تواند عاملی برای اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین به دنبال آن تحرکات تورمی باشد. از این رو همواره این موضوع مورد تأکید بوده که بانک‌ها باید توان مالی خود را از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تأمین سرمایه در گردش تولیدی در مسیر تأمین مالی قرار گیرند. در عین حال که باید بنگاه‌های تولید به سمت بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی سوق داده شوند.