امروز    يكشنبه , 26-آذر-1396   Sunday , 17-December-2017  - 
صفحات روزنامه آرای قضایی

آرای قضایی

فیلتر عنوان      نمایش #  
# عنوان مطلب بازدیدها
1 1458،شمول حکم قانون منع مداخله نسبت به پیمانکار 2234
2 1419،شرایط عمومی پیمان 816
3 1416، قرارداد شفاهی 3651
4 1415، قرارداد شفاهی 2575
5 1414،قرارداد وقف 1074
6 1413،اعلام وقوع فسخ و بی‌اعتباری قرارداد 2015
7 1412،قرارداد بیع 887
8 1411،قرارداد مضاربه 2147
9 1410، 4 رأی در باب پیمانکار دست دوم 960
10 1409،دو رأی در باب پیمانکار دست دوم 1413
11 1408،دو رأی در باب مطالبه وجوه و اجرت کارهای انجام شده 1322
12 1407،دو رأی در باب مطالبه وجوه و اجرت کارهای انجام شده 996
13 1406، 3 رأی در باب مطالبه وجوه کارهای انجام شده 677
14 1405،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 669
15 1404،تحقق علم «ظنی» از ممتنعات است 720
16 1403،تأیید حسن انجام کار، منوط به تأیید کارفرما و مهندس ناظر است 1185
17 1402،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 645
18 1401،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 957
19 1400،شرایط تعلق تعدیل به پیمانکار 4953
20 1399،آن‌چه کارفرما می‌تواند از صورت وضعیت‌ها کسر کند 1166

صفحه 1 از 2

شروع
قبلی
1