امروز    جمعه , 28-مهر-1396   Friday , 20-October-2017  - 
صفحات روزنامه آرای قضایی

آرای قضایی

فیلتر عنوان      نمایش #  
# عنوان مطلب بازدیدها
1 1458،شمول حکم قانون منع مداخله نسبت به پیمانکار 2056
2 1419،شرایط عمومی پیمان 778
3 1416، قرارداد شفاهی 3348
4 1415، قرارداد شفاهی 2400
5 1414،قرارداد وقف 1010
6 1413،اعلام وقوع فسخ و بی‌اعتباری قرارداد 1859
7 1412،قرارداد بیع 838
8 1411،قرارداد مضاربه 1973
9 1410، 4 رأی در باب پیمانکار دست دوم 910
10 1409،دو رأی در باب پیمانکار دست دوم 1259
11 1408،دو رأی در باب مطالبه وجوه و اجرت کارهای انجام شده 1219
12 1407،دو رأی در باب مطالبه وجوه و اجرت کارهای انجام شده 936
13 1406، 3 رأی در باب مطالبه وجوه کارهای انجام شده 646
14 1405،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 635
15 1404،تحقق علم «ظنی» از ممتنعات است 688
16 1403،تأیید حسن انجام کار، منوط به تأیید کارفرما و مهندس ناظر است 1106
17 1402،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 612
18 1401،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 889
19 1400،شرایط تعلق تعدیل به پیمانکار 4641
20 1399،آن‌چه کارفرما می‌تواند از صورت وضعیت‌ها کسر کند 1097

صفحه 1 از 2

شروع
قبلی
1