امروز    چهارشنبه , 07-تير-1396   Wednesday , 28-June-2017  - 
صفحات روزنامه آرای قضایی

آرای قضایی

فیلتر عنوان      نمایش #  
# عنوان مطلب بازدیدها
1 1458،شمول حکم قانون منع مداخله نسبت به پیمانکار 1749
2 1419،شرایط عمومی پیمان 707
3 1416، قرارداد شفاهی 2764
4 1415، قرارداد شفاهی 1950
5 1414،قرارداد وقف 909
6 1413،اعلام وقوع فسخ و بی‌اعتباری قرارداد 1588
7 1412،قرارداد بیع 768
8 1411،قرارداد مضاربه 1716
9 1410، 4 رأی در باب پیمانکار دست دوم 793
10 1409،دو رأی در باب پیمانکار دست دوم 971
11 1408،دو رأی در باب مطالبه وجوه و اجرت کارهای انجام شده 1034
12 1407،دو رأی در باب مطالبه وجوه و اجرت کارهای انجام شده 847
13 1406، 3 رأی در باب مطالبه وجوه کارهای انجام شده 581
14 1405،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 564
15 1404،تحقق علم «ظنی» از ممتنعات است 627
16 1403،تأیید حسن انجام کار، منوط به تأیید کارفرما و مهندس ناظر است 981
17 1402،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 539
18 1401،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 782
19 1400،شرایط تعلق تعدیل به پیمانکار 4012
20 1399،آن‌چه کارفرما می‌تواند از صورت وضعیت‌ها کسر کند 982

صفحه 1 از 2

شروع
قبلی
1