امروز    شنبه , 28-مرداد-1396   Saturday , 19-August-2017  - 
صفحات روزنامه آرای قضایی

آرای قضایی

فیلتر عنوان      نمایش #  
# عنوان مطلب بازدیدها
1 1458،شمول حکم قانون منع مداخله نسبت به پیمانکار 1890
2 1419،شرایط عمومی پیمان 739
3 1416، قرارداد شفاهی 2997
4 1415، قرارداد شفاهی 2154
5 1414،قرارداد وقف 950
6 1413،اعلام وقوع فسخ و بی‌اعتباری قرارداد 1716
7 1412،قرارداد بیع 798
8 1411،قرارداد مضاربه 1819
9 1410، 4 رأی در باب پیمانکار دست دوم 848
10 1409،دو رأی در باب پیمانکار دست دوم 1102
11 1408،دو رأی در باب مطالبه وجوه و اجرت کارهای انجام شده 1122
12 1407،دو رأی در باب مطالبه وجوه و اجرت کارهای انجام شده 888
13 1406، 3 رأی در باب مطالبه وجوه کارهای انجام شده 615
14 1405،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 601
15 1404،تحقق علم «ظنی» از ممتنعات است 655
16 1403،تأیید حسن انجام کار، منوط به تأیید کارفرما و مهندس ناظر است 1035
17 1402،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 574
18 1401،دو رأی در باب مطالبه وجوه اجرت کارهای انجام شده 836
19 1400،شرایط تعلق تعدیل به پیمانکار 4307
20 1399،آن‌چه کارفرما می‌تواند از صورت وضعیت‌ها کسر کند 1032

صفحه 1 از 2

شروع
قبلی
1